geestdrift en vertrouwen

Aantrekkelijke politiek

Democratie interesseert de meeste mensen niet en dat is heel begrijpelijk. Onbekend maakt onbemind. Neem de lokale politiek. Wie weet waarover de gemeenteraad de afgelopen maand heeft vergaderd? Noem eens drie onderwerpen? Het zou mij verbazen als iemand dit weet. Behalve gemeenteraadsleden en enkele politieke nerds is niemand geïnteresseerd in lokale politiek. Een meerderheid van de stemgerechtigden gaat wel stemmen,…

Lees verder...

Op zoek naar verandering

Het vertrouwen in de politiek is laag. Dat tonen cijfers van het CBS en opiniepeilers al jaren aan. David van Reybrouck schreef in zijn boek Tegen Verkiezingen dat we van een situatie van apathie en vertrouwen ten tijde van de Verzuiling zijn aanbeland in een tijdperk van geestdrift en wantrouwen. Ik weiger mij daarbij neer te leggen. Tijdperken komen en gaan. Ik streef naar…

Lees verder...