geestdrift en vertrouwen

Actieve burgerinformatieplicht

In de blogs over politiek die ik tot nu toe heb geschreven, heb ik het voortdurend gehad over informatieve betrokkenheid. Daar ligt wat mij betreft het begin van een oplossing voor het gebrek aan vertrouwen in de politiek. Dat betekent wel dat hier ook een belangrijke verantwoordelijkheid ligt voor de politiek. Het is aan de politiek om maatregelen te nemen…

Lees verder...

Blind vertrouwen

Politici doen verkiezingsbeloftes en burgers die hen kiezen vertrouwen erop dat ze die beloftes waarmaken. Dit is een blind vertrouwen, want je weet als kiezer van tevoren niet of de politici die beloftes ook waar zullen maken. Het zou mooi zijn als kiezers politici vervolgens zouden beoordelen op basis van politieke prestaties in relatie tot die beloftes, want dan is…

Lees verder...

Deliberatie vs representatie

In de NRC van zaterdag 3 juli 2020 staat een pleidooi van Daan Roovers en Eva Rovers voor burgerberaden. Het is een inspirerend stuk over de mogelijkheden van de deliberatieve democratie, maar het laat een belangrijk probleem onbesproken. Wat doen we intussen met de representatieve democratie en hoe verhouden deze twee zich tot elkaar? Het huis van de representatieve…

Lees verder...

Wederkerige betrokkenheid

Een mooi voorbeeld van hoe je de informationele betrokkenheid bij de politiek anders kunt organiseren is het Consul platform. Consul is opgezet in Madrid in 2015 als open source project in het kader van het Decide Madrid initiatief en het is een platform voor open, transparante en democratische participatie. Bewoners kunnen zelf ideeën aandragen, meedenken, discussiëren en stemmen op hun…

Lees verder...

Aantrekkelijke politiek

Democratie interesseert de meeste mensen niet en dat is heel begrijpelijk. Onbekend maakt onbemind. Neem de lokale politiek. Wie weet waarover de gemeenteraad de afgelopen maand heeft vergaderd? Noem eens drie onderwerpen? Het zou mij verbazen als iemand dit weet. Behalve gemeenteraadsleden en enkele politieke nerds is niemand geïnteresseerd in lokale politiek. Een meerderheid van de stemgerechtigden gaat wel stemmen,…

Lees verder...