geestdrift en vertrouwen

Op zoek naar verandering

Het vertrouwen in de politiek is laag. Dat tonen cijfers van het CBS en opiniepeilers al jaren aan. David van Reybrouck schreef in zijn boek Tegen Verkiezingen dat we van een situatie van apathie en vertrouwen ten tijde van de Verzuiling zijn aanbeland in een tijdperk van geestdrift en wantrouwen. Ik weiger mij daarbij neer te leggen. Tijdperken komen en gaan. Ik streef naar…

Lees verder...